PODMIENKY PESTOVANIA ČAJOVNÍKA

Čajové kríky pre ich správny vývoj potrebujú špecifické, klimatické podmienky. Ukazuje sa, že vysoko kvalitný čaj sa pestuje a vyrába iba v oblastiach s najvýhodnejším klimatickým podnebím. Čaj ktorý dozrieva pri menej vhodných klimatických podmienkach zrenia dáva nižšie výnosy a kvalitu.

KLIMATICKÉ PODMIENKY A ČAJ

Optimálne klimatické podmienky pre pestovanie čaju sú horúce a vlhké. Pôda by mala byť úrodná, kyslá a ľahko priepustná. Čajové kriky nemajú radi premočenú pôdu.

ZRÁŽKY A ČAJ

Ako optimálny úhrn zrážok vhodné pre pestovanie čaju sa považuje rozpätie medzi 1100 a 1300 mm na meter štvorcový. Pre porovnanie na Slovensku úhrn zrážok sa kolíše od menej ako 500 mm do 2000 mm (Tatry) na meter štvorcový.

TEPLOTA A ČAJ

Teplota ovplyvňuje predovšetkým rast čaju tým, že podporuje fotosyntézu. Pri nižších teplotách rastlina sama prejde do stavu odpočinku, v ktorom neexistuje prakticky žiadny rast. Rovnako keď je teplota príliš vysoká spôsobuje zvýšenú výmenu vody a s jej nedostatkom vzniká spomalenie rastu. V závislosti od odrody čaju, krík môže mať inú teplotnú toleranciu. Tie kmene, ktoré sa pestujú v krajinách s najvyššou ročnou produkciou sa dostavajú do spomaleného rastu pri teplotách okolo 12 ° C, zatiaľ čo horná, hraničná teplota je okolo 32 ° C.

GEOGRAFIA A ČAJ

Dĺžka dňa je tiež pre správne pestovanie čajovníka veľmi dôležitá. Ukazuje sa, že spomalenie rastu čaju vznikne keď je deň kratší ako 11 hodín. To znamená, že čím ďalej od rovníka, tým viac sa znižuje dĺžka vegetačného obdobia čajových kríkov. Čajovník sa pestuje v 31 krajinách sveta z geografického hľadiska rozmiestnených medzi 45 stupňami severnej zemepisnej šírky a 33 stupňami južnej zemepisnej šírky. Široké rozpätie zemepisných šírok prispieva k rozdielom vo fyziologických procesoch rastlín podmienených rôznou vzdialenosťou oblastí pestovania od rovníka. Vo všeobecnosti platí, že čím ďalej od rovníka je oblasť situovaná, tým sú rozdiely v procesoch a výnosoch väčšie.